Hematologia

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
HEMATOLOGIA
Retikulocyty 10 zł 1
Płytki krwi (na cytrynian) 10 zł 1
Eozynofilia, wymaz z nosa 25 zł 2
Mielogram 120 zł 6