Diagnostyka

  • badanie ostrości wzroku
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) metodą bezkontaktową i metodą Goldmanna
  • badanie przedniego odcinka przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit
  • badanie dna oka przy pomocy soczewki Volk i oftalmoskopu
  • badanie wady refrakcji : autorefraktometr
  • badanie krzywizny rogówki (keratometria)
  • komputerowe badanie pola widzenia
  • ocena kąta przesączania (gonioskopia)