Wszczepienie endoprotezy powierzchniowej stawu kolanowego

Opis przeprowadzenia zabiegu:

Operacja ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych i odroczenie wykonania całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Zabieg polega na wycięciu uszkodzonych powierzchni chrzęstno – kostnych i zastąpieniu ich sztucznymi wszczepami. Zabieg rozpoczynamy wykonując standardową artroskopię podczas której oceniamy wielkość ubytków chrzęstnych i kwalifikujemy śródoperacyjnie Pacjenta do zastosowania endoprotez powierzchownych. Założenie implantów wymaga dostępu skórnego długości ok. 5 cm,  uszkodzoną powierzchnię wycina się na głębokość około 2-3 mm.

W trakcie operacji może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu i wykonania większego dostępu skórnego do stawu.

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania:

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała, do podwyższenia temperatury w okolicy operowanego stawu kolanowego, zaczerwienienia skóry i obrzęku okolicy rany pooperacyjnych oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej. Występują krwiaki  / zasinienia skóry z miejscową bolesnością / w stawie kolanowym, na udzie i podudziu.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest utrzymujący się kilka tygodni obrzęk stawu, utrudniający rehabilitację. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej  kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym z możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu rany pooperacyjnej i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Rzadko w trakcie zabiegu może dojść do złamania kości udowej lub piszczelowej. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny oraz zakażenie stawu.

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i rehabilitacyjnych często prowadzi do szybszego zużycia endoprotezy.

Powikłania późne – powstanie zmian bliznowatych w obrębie rany pooperacyjnej skórnej i głęboko w tkankach mogą powodować pojawienie się dolegliwości bólowych i ograniczenie ruchomości stawu kolanowego. Mogą występować dolegliwości o typie przeskakiwania i wyczuwalnego tarcia w stawie. W skrajnych przypadkach zwapnienie tkanek / kostnienie pozaszkieletowe / może prowadzić do usztywnienia operowanego stawu. Wszczepione elementy spowalniają dalszy rozwój zmian zwyrodnieniowych ale go nie zatrzymują. W dalszej perspektywie należy przewidzieć konieczność implantacji pełnej endoprotezy stawu kolanowego.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku wyniszczenia lub otyłości.

Leczenie alternatywne:

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe / lub miejscowo w postaci maści i żelów wspomaganych fizykoterapią / jonoforeza i fonoforeza /oraz iniekcji dostawowych.

Rehabilitacja: kinezyterapia ukierunkowana na wzmacnianie mięśni uda, wspomagana terapią manualną, fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna.

Odciążenie stawu za pomocą kul łokciowych i stabilizatorów stawu kolanowego.

Totalna endoproteza stawu kolanowego.