Układ krzepnięcia

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Czas trombinowy 35 zł 1
Czynnik von Willebranda 80 zł 16
Antytrombina III, aktywność 60 zł 3
Białko C aktywność 80 zł 4
Oporność na aktywne białko C 80 zł 10
Białko S wolne 80 zł 9
Czynnik V Leiden ( met.PCR) 180 zł 14
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 270 zł 14
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 270 zł 15
FDP – produkty degradacji fibrynogenu 45 zł 2
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 300 zł 16