SPECJALISTYCZNE BADANIA SŁUCHU W CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI ARTKINEZIS

Od lipca w Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis pacjenci mogą wykonać specjalistyczne badania słuchu audiometrię tonalną i tympanometrię:

Audiometria tonalna – badanie bezpłatne

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia – badanie wymaga współpracy i świadomego udziału pacjenta

Przygotowanie do badania:
bez przygotowania

Czas trwania badania:
około 10 minut

Opis badania:
Głównym celem tego badania jest ustalenie progu słyszenia (wyznaczenie poziomu najcichszego dźwięku jaki pacjent jest w stanie usłyszeć), co umożliwia określenie rodzaju i stopnia niedosłuchu.

Badanie wykonuje się w ciszy. Pacjent otrzymuje przycisk oraz nakładane są mu słuchawki. Pomiar wykonywany jest oddzielnie dla ucha prawego i lewego, zaczynając od ucha lepiej słyszącego. Do badanego ucha poprzez słuchawki podawane są dźwięki o ściślej określonych częstotliwościach i natężeniach. Zadaniem pacjenta jest wciśnięcie przycisku w momencie usłyszenia już tych najcichszych
dźwięków.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

  • podejrzenie niedosłuchu,
  • przebycie chorób mogących uszkodzić słuch,
  • przyjmowanie leków ototoksycznych.

Tympanometria – badanie odpłatne

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 1 miesiąca życia – badanie nie wymaga aktywnej współpracy ze strony pacjenta

Przygotowanie do badania:
Dzieci w momencie badania muszą być spokojne i wyciszone.
Badanie jest bardzo krótkie. Dostarcza wielu informacji o stanie ucha środkowego (tympanometria), wewnętrznego, nerwów czaszkowych, struktur pnia mózgu (odruch z mięśnia strzemiączkowego), jak również umożliwia ocenę czynności trąbki słuchowej (ETF).

Czas trwania badania:
około 10 minut

Opis badania:
Badanie określające impedancję akustyczną ucha, czyli podatność błony bębenkowej. Umożliwia ocenę stanu ucha środkowego: ciśnienia w uchu środkowym, istnienia płynu w uchu, poziomu sprężystości i odchylenia błony bębenkowej.

Badanie wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego. W uchu badanym umieszczana jest sonda, która szczelnie zatyka ucho. Następnie do ucha wtłaczane jest powietrze, a urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru. Badanie jest krótkie i bezbolesne, a pacjent otrzymuje wynik w postaci tympanogramu od razu po badaniu.


Badania słuchu w Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis są wykonywane przez Firmę Audika Polska, która zapewnia pełną diagnostykę audiologiczną. Audika Polska specjalizuje się we wczesnym wykrywaniu ubytku słuchu zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Firma jest częścią Grupy Demant – światowego lidera w branży protetyki i profilaktyki słuchu. Jako jedyna na świecie działa we wszystkich obszarach słuchu począwszy od diagnostyki, produkcji aparatów słuchowych, sprzętu diagnostycznego, kreowania inteligentnych rozwiązań audio dla gier i komunikacji biurowej, po tworzenie centrów badań i rozwoju technologii.

Strona internetowa:
www.audika.pl