Serologia

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
SEROLOGIA
Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) UWAGA, w przypadku wykrycia nieregularnych przeciwciał konieczna dalsza identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986). 50 zł 3
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 82 zł 7
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) – niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 52 zł 7
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 40 zł 2
P/c. odpornościowe identyfikacja 280 zł 10
Bezpośredni test antyglobulinowy 40 zł 2
Badanie przedtransfuzyjne 34 zł 1
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 40 zł 1