Lek. med. Tomasz Grądzki

Lekarz w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie pracuje w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i na szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dodatkowo pracuje w Szpitalu Praskim, w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim oraz w prywatnych klinikach warszawskich.

Pan Doktor specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu ostrych urazów oraz bólów kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. W swojej praktyce wykorzystuje badanie USG w diagnostyce chorób narządu ruchu.
Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych, a leczenie i diagnostykę przeprowadza zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Więcej nt lek. med. Tomasza Grądzkiego na https://polecanyortopeda.pl