Lek. med. Mateusz Wybraniec

Pan Doktor jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyplom lekarza uzyskał w 2016r.

Obecnie lekarz jest w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, początek szkolenia specjalizacyjnego rozpoczął w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, a od 2019r do dziś kontynuuje w szpitalu stołecznym – Szpital Praski.

Jego celem w pracy z pacjentami jest trafne postawienie diagnozy, zrozumiałe wyjaśnienie choremu przyczyn i przebiegu choroby oraz przedstawienie możliwych metod leczenia, tak aby chory świadomie brał czynny udział w leczeniu. Pan Doktor oprócz diagnozowania i leczenia chorób układu ruchu, szczegółowo zajmuję się schorzeniami i kontuzjami stawów kolanowych.

Od 2020 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poza pracą czynny zwolennik i krwiodawca, Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.