Lek. med. Andrzej Reluga

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe zdobył w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny oraz  Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie. Lekarz polskiej młodzieżowej kadry narodowej piłkarzy FOOTSAAL-u w 2008 roku.
Członek Polskiego Towarzystwa Biomateriałów oraz  Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologii.

Specjalizuje się w:

– leczeniu różnorodnych rodzajów złamań układu kostnego
– całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
– korekcji wad nabytych i wrodzonych w zakresie ręki i stopy

– zabiegach chirurgii artroskopowej w zakresie stawu kolanowego
– procedury rewizji i leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów metodą artroskopową
– leczeniu chorób układu kostnego z wykorzystaniem preparatów osocza bogatopłytkowego
– leczeniu nieoperacyjnym i rehabilitacji narządu ruchu pacjenta pooperacyjnego i nieoperacyjnego