Endoskopowa chirurgia zatok przynosowych (ESS)

Opis leczenia

Ten typ operacji wskazany jest w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.

Zabieg polega na:

  • odblokowaniu ujść naturalnych zatok
  • wypłukaniu zatok
  • usunięciu z nosa i z zatok przynosowych (z komórek sitowych, zatok szczękowych, czołowych i klinowych) polipów, tkanek zapalnych, mas grzybiczych, nieprawidłowych przegród kostnych, patologicznej wydzieliny (ropy,  treści zastoinowej).

Możliwe jest jednoczasowe wykonanie zabiegu prostowania przegrody nosa i plastyki małżowin nosowych dolnych (o ile jest to konieczne).

Wykonywany jest zawsze w znieczuleniu ogólnym.

Zabieg ma za zadanie przywrócić drożność nosa, poprawić drenaż i upowietrznienie zatok przynosowych. Pozwala na złagodzenie zatokopochodnych bólów głowy, ale nie

zabezpiecza przed odrostem polipów.Nie jest też skuteczny w przypadku przewlekłego ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła.

Jest to operacja wieloetapowa i złożona.

Zakres zabiegu zależy od rozległości zmian i nie wszystkie etapy operacji muszą być wykonywane

Etapy operacji:

  1. Usunięcie wyrostka haczykowatego
  2. Poszerzenie ujścia zatoki szczękowej
  3. Usunięcie komórek sitowia przedniego i
  4. Odbarczenie zachyłka czołowego
  5. Usunięcie komórek sitowia tylnego
  6. Otwarcie zatoki klinowej i poszerzenie jej ujścia.
  7. Płukanie, oczyszczenie zatok

Działania uboczne i powikłania

Każdy zabieg chirurgiczny (operacja) może wiązać się :

– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia  (mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia)

-z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością).

Po zabiegu ESS mogą wystąpić poniższe następstwa lub powikłania

– Krwawienie wczesne (do 24h), może wymagać założenia lub wymiany tamponady

–  Krwawienie późne (do 10 doby, rzadko późniejsze), może wymagać założenia tamponady

– Odma na twarzy, odma w obrębie powiek

– Obrzęk, zasinienie, ból w okolicy nosa i oczodołu, zapalenie tkanek oczodołu

– Formowanie się strupów, skrzepów (wymagających  oczyszczania nosa i nakładania maści)

– nieprzyjemny zapach z nosa (przejściowy)

–  zrosty wewnątrznosowe

Leczenie alternatywne:

Alternatywna metodą leczenia jest terapia zachowawcza – farmakologiczna (przewlekła antybiotykoterpia, sterydoterapia). Jednakże należy dodać, iż skuteczniejsza metodą jest leczenie operacyjne. W  bardziej zaawanosowanych postaciach choroby, nie ma alternatywnej metody leczenia.