Dr n. med. Kinga Rajska

Informacje ogólne – dr n. med. Kinga Rajska

Dr n. med. Kinga Rajska ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2008 – 2017 pracowała w Oddziale Klinicznym Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. W 2013 roku przystąpiła do obrony swojej rozprawy, za którą przyznano jej stopień naukowy doktora nauk medycznych. Tematem pracy była ocena widzenia obuocznego u pacjentów z obustronną pseudofakią, a obrona miała miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest autorką i współautorką prac naukowych publikowanych w branżowych czasopismach (m.in. European Journal of Ophthalmology, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Klinika Oczna).
Znajomość języków: polski, angielski, niemiecki

Zabiegi, w których specjalizuje się dr n. med. K. Rajska

Dr n. med. Kinga Rajska to specjalista w dziedzinie okulistyki. Przeprowadza konsultacje okulistyczne, badania optycznej koherentnej tomografii (OCT) i wykonuje szereg zabiegów w ramach okulistyki. W zakres świadczonych przez nią usług wchodzą m.in. zabiegi plastyki powiek, usunięcia gradówki, kępek żółtych, torbieli powiek, ciał obcych, iniekcje podspojówkowe, płukanie dróg łzowych.