Artroskopia stawu kolanowego

Opis przeprowadzenia zabiegu

Artroskopię stawu kolanowego wykonuje się w polu niedokrwionym uzyskanym przez założenie opaski uciskowej na udo. W uzasadnionych medycznie przypadkach, choroby tętnic i żył, nie stosuje się opaski uciskowej zapewniającej lepszy widok wnętrza stawu.

Zabieg polega na wprowadzeniu do stawu kamery i narzędzi chirurgicznych z niewielkich ran skórnych ok 0.5 cm dł. Najczęściej wykonuje się dwa do trzech dostępów do stawu. W trakcie artroskopii staw wypełniany jest sterylnym płynem pod zwiększonym ciśnieniem.

W trakcie operacji może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu i wykonania szerokiego dostępu skórnego do uwidocznienia całego stawu.

Przebieg zabiegu obserwujemy na monitorze, lekarz operujący może na bieżąco tłumaczyć pacjentowi etapy operacji.

Wykonanie operacji nie gwarantuje ustąpienia dotychczasowych dolegliwości. Ostateczny efekt po leczeniu jest ściśle powiązany z przestrzeganiem zaleceń lekarskich i wykonaniem pełnego cyklu zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta.

Działania uboczne i powikłania

Przeprowadzenie każdej interwencji lekarskiej może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych oraz działań niepożądanych.

Po zabiegu może dojść do wzrostu temperatury ciała, do podwyższenia temperatury operowanego stawu kolanowego, zaczerwienienia skóry stawu i okolicy ran pooperacyjnych oraz rozejścia / przedłużenia gojenia / rany pooperacyjnej.

Najczęściej spotykanym powikłaniem jest utrzymujący się kilka tygodni (czasem nawet do sześciu) obrzęk stawu utrudniający rehabilitację. Kolejnym w częstości występowania jest obrzęk całej  kończyny związany z zastojem w krążeniu żylnym oraz limfatycznym i możliwością wystąpienia zapalenia żył z ich zakrzepicą co wymaga wielotygodniowego leczenia i ogranicza efektywność rehabilitacji. Niekiedy dochodzi do wytworzenia grubej blizny w miejscu wprowadzenia narzędzi chirurgicznych i mogą się pojawiać w tej okolicy dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia. Do bardzo rzadkich powikłań należy uszkodzenie naczyń lub nerwów operowanej kończyny oraz zakażenie stawu /jeden przypadek na kilka tysięcy artroskopii/.

Powikłania późne – zmiany bliznowate i zwłóknienie w obrębie błony maziowej i ciała Hoffy dające ograniczenie ruchomości i dolegliwości bólowe stawu. Narastanie zmian zwyrodnieniowych związanych z chorobą pierwotną będącą przyczyną wykonanej operacji.

Ryzyko wystąpienia powikłań wielokrotnie wzrasta w przypadku wyniszczenia lub otyłości.

Leczenie alternatywne

Farmakoterapia: leki przeciwbólowe i przeciwzapalne podawane w formie ogólnej / tabletki, czopki, iniekcje domięśniowe/ lub miejscowo w postaci maści i żelów z możliwością wspomagania fizykoterapią jonoforeza i jonoforeza oraz iniekcji dostawowych.

Rehabilitacja medyczna: kinezyterapia, fizykoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna.

Stosowanie stabilizatorów stawu kolanowego.