Optyczna koherentna tomografia

Tomografia OCT jest nieinwazyjnym, bezkontaktowym, bezbolesnym i niezwykle precyzyjnym badaniem obrazującym struktury gałki ocznej z wysoką rozdzielczością porównywalną z badaniem histopatologicznym. Ze względu na nieinwazyjność i krótki czas badania może być, jeśli to konieczne, powtarzana bez ograniczeń czasowych.

Badanie OCT plamki/siatkówki wykorzystywane jest najczęściej w celu diagnostyki następujących schorzeń:

 • AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)
 • błona nasiatkówkowa
 • trakcje szklistkowo-siatkówkowe
 • otwory w plamce
 • cukrzycowy obrzęk plamki
 • obrzęki plamki innego pochodzenia
 • centralna choroidopatia surowicza
 • rozwarstwienie siatkówki

Badanie OCT wykorzystywane jest również w celu diagnostyki i monitorowania jaskry

 • OCT tarczy/RNFL – odpowiednik badań GDX i HRT. Pozwala na pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) wokół tarczy oraz dokładną ocenę topografii tarczy nerwu wzrokowego
 • OCT GCC – ocena komórek zwojowych siatkówki. Pozwala na diagnostykę bardzo wczesnych etapów jaskry
 • AS – OCT – badanie przedniego odcinka z oceną kąta przesączania (cyfrowa gonioskopia). Badanie przydatne m.in. w przypadku jaskry zamykającego się kąta przesączania
 • Pachymetria laserowa– pomiar grubości rogówki, w diagnostyce jaskry badanie niezbędne do prawidłowego określenia skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego

Tomograf Topcon 3D OCT-2000 pozwala również na wykonanie cyfrowych fotografii dna oka. Jest to badanie istotne m.in. w monitorowaniu pacjentów z retinopatią cukrzycową, znamionami barwnikowymi czy innymi zmianami na dnie oka.