Lek. med. Tomasz Ejno

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista II stopnia  z Chorób Wewnętrznych. W trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii (data rozpoczęcia 2013). Doświadczenie kliniczne w Oddziale Kardiologii Szpitala Wolskiego w Warszawie, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Anny w Warszawie.
Umiejętności:
– Wykonywanie  badań echokardiograficznych,
– Interpretacja badań elektrograficznych i całodobowych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
– Wykonywanie testów wysiłkowych na bieżni i cykloergometrze