Dr n. med. Piotr Syrówka Ortopeda

Specjalista Ortopedii i Traumatologii.

Od 2004 zastępca ordynatora oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20.

Ortopeda z ponad 25-letnim bogatym doświadczeniem w leczeniu operacyjnym uszkodzeń i chorób narządu ruchu.

Wybitny specjalista w zakresie leczenia operacyjnego złamań kończyn, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń stawów łokciowego, kolanowego, skokowego, złamań dalszej nasady kości promieniowej i kości piętowej.

W swoim dorobku operacyjnym ma  ponad 550 wykonanych endoprotez stawu kolanowego, ponad 770 endoprotez  stawu biodrowego oraz 6 całkowitych endoprotez stawu łokciowego.

Wykonuje artroskopię stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadeł krzyżowych, przeszczepem chrząstki, szyciem łąkotek.

Leczy operacyjnie zespoły  uciskowe nerwów obwodowych kończyn, przewlekłe i ostre niestabilności więzadłowe stawów kolanowych i skokowych, deformacje  nabyte stóp / haluksy/.

 

Publikacje:

Prace opublikowane drukiem

„ Badania wartości stymulującej preparatu torfowego Tołpy w leczeniu pourazowego zapalenie kości”
Antoni Wąsikowski, Piotr Syrówka, Krystyna Zabuska-Jabłońska, Ryszarda Lipińska, Dorota Radomska, Urszula Demkow, Ewa Skopińska-Różewska, Waldemar Roszkowski CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA
1991 tom LVII str.234 – 237
„ Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce złamań śródstawowych stawu kolanowego”
Piotr Syrówka, Andrzej Czarnocki, Krzysztof Popek, Jacek Kwarecki
CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA
1998r. tom LXIII suplement 3 str. 105 – 116
„ Ocena leczenia stawów rzekomych kości długich kończyn dolnych z użyciem rozwiercanego ryglowanego gwoździa śródszpikowego”
P.Syrówka, J.Kwarecki, B. Hussein, A. Motyka,
NOWINY LEKARSKIE  R.70  2001r. Nr 4 str. 301 – 312
„Przydatność protezy bi-articularnej w leczeniu złamań i stawów rzekomych szyjki kości udowej” B. Hussein, J. Kwarecki, K. Popek, P. Syrówka, A. Olszewska
NOWINY LEKARSKIE  R.70  2001r. Nr 4 str. 329 – 336
„Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej” B. Hussein, J.Kwarecki, P. Syrówka
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA U PROGU NOWEGO MILENIUM
Bydgoszcz 2002 str 122-125
„ Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej” J. Kwarecki, B. Hussein, P. Syrówka, J. Tyszka
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA  tom5, nr 1 ,2003
„Złamania rzepki – porównanie wyników leczenia osteosyntezy i hemipatelectomii”
P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki NOWINY LEKARSKIE R.73 str. 276-278
„Wczesny ruch – jako współczesna metoda postępowania w złamaniach wyrostka łokciowego” P. Syrówka, B. Hussein, J.Kwarecki
NOWINY LEKARSKIE R.73 str. 279-285
Doniesienia zjazdowe
29-31.05.98 Łukęcin. VI  spotkania problemowe Sekcji Osteosyntezy PTOiTr  pt. Leczenie operacyjne urazowych uszkodzeń i następstw urazów obręczy barkowej.
Referat „Ocena porównawcza wyników leczenia operacyjnego zwichnięć stawu objczykowo-barkowego sposobem Mitchella i Dewara – Barringtona”
P. Syrówka, A. Kosim, J. Kwarecki
24 – 26.09.1998 – XXXII Zjazd Naukowy PTO i Tr w Łodzi referat „Przydatność tomografii komputerowej w diagnostyce złamań śródstawowych stawu kolanowego”  / Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska tom LXIII 1998r. Suplement 3/ P. Syrówka, J. Kwarecki
maj 2000 –  I Bieszczadzkie Sympozjum Naukowe
referat „ Przypadki krwiaka opłucnowego w materiale naszego oddziału”
K. Rzewuski, P. Syrówka, J. Kwarecki
maj 2002 – obchody 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie – sesja naukowa ,
referat  „ Wczesna aktywizacja ruchowa pacjenta – naczelna doktryna leczenia narządów ruchu. Praca oparta na materiale klinicznym”
J. Kwarecki, P. Syrówka, J. Tyszka, B. Hussein, M. Turowicz
18 – 21.09.2002 – XXXIV Zjazd Naukowy PTO i Tr w Bydgoszczy
referat „ Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej”
3 – 4.10.2002 – 3 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej w Poznaniu
„ Złamania rzepki – porównanie wyników leczenia osteosyntezy i hemipatelectomii”
P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki
„Wczesny ruch – jako współczesna metoda postępowania w złamaniach wyrostka łokciowego”
P. Syrówka, B. Hussein, J. Kwarecki
11-13.05.05 XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego
„Zastosowanie materiałów biowchłanialnych w chirurgii narządu ruchu”
J. Kwarecki, .Hussein, P. Syrówka

Nagroda organizatorów za wprowadzanie innowacyjności w ortopedii 

1-4.06.06 II Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne
„Leczenie operacyjne w złamaniu bliższej nasady kości ramiennej”
P. Syrówka, J. Sroczyński
24-26.05.07  V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
„Leczenie operacyjne złamań dalszej nasady kości promieniowej”
P. Syrówka, J. Kwarecki, M. Dzieciuch
5.06 – 8.06.08 III Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne
„Ocena leczenia złamań dostawowych dalszej nasady kości ramiennej”
P.Syrówka, J. Kwarecki, A. Reluga
„Dziewięcioletnie doświadczenia w implantacji protezy totalnej Alloclasic Zweymuller”
J. Kwarecki, P. Syrówka, B. Hussein
15.09 – 18.09.10 XXXVIII zjazd naukowy PTO i TR
„Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań dostawowych nasady dalszej kości ramiennej”
P. Syrówka, J. Kwarecki, Ł. Malinowski
„Stabilizacja płytkowa wieloodłamowych złamań kości piętowej”
P. Syrówka, B. Hussein, M. Bzinkowski, J. Kwarecki
Referaty wygłoszone podczas posiedzeń  Warszawskiego Oddziału PTO i Tr:
„ Ocena porównawcza wyników leczenia złamań śródstawowych nasady bliższej kości piszczelowej”
„ Diagnostyka obrazowa w uszkodzeniach bliższej nasady kości piszczelowej”
„ Zastosowanie śrubopłytek DCS i DHS w leczeniu złamań kości udowej”
„ Zastosowanie gw Gamma w leczeniu złamań krętarzowych kości udowej”
„ Wielomiejscowe złamania kończyn dolnych zaopatrzone gwoździem śródszpikowym ryglowanym – demonstracja przypadków”
„ Zastosowanie gwoździowania śródszpikowego w przypadkach stawów rzekomych kości długich”
„ Wieloodłamowe złamania bliższych nasad obu kości przedramienia – opis dwóch przypadków”
„ Ocena leczenia operacyjnego złamań dostawowych dalszej nasady kości ramiennej”
„Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej z użyciem protezy bipolarnej”
„Wczesna ocena wyników endoprotezoplastyki stawów kolanowych w materiale oddziału”