dr n. med. Maciej Bujko

Dr n. med. Maciej Bujko – Specjalista neurochirurg

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Doświadczenie zawodowe:

2002 – 2014 młodszy asystent/ starszy wykładowca  w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2015- do chwili obecnej asystent w Klinice Neurotraumatologii, Traumatologii i Okulistyki Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • konsultant neurochirurg w Carolina Medical Center,
  • konsultant neurochirurg w Centrum GammaKnife

2014- do chwili obecnej konsultant neurochirurg w Szpitalu Praskim, Szpitalu w Grodzisku Mazowieckim i Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza

Ukończony 4 letni cykl Polskiej Szkoły Neurochirurgii oraz 4 letni cykl Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgii EANS Training

Ukończony 2-letni kurs Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgii EANS Spine Training

Wykładowca kursów specjalizacyjnych i doskonalących organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Specjalizuje się:

pourazowe krwiaki przymózgowe oraz samoistne krwiaki śródmózgowe nadnamiotowe i tylnej jamy czaszki, dyskopatie szyjne i piersiowe z dostępów przednich i tylnych, instrumentalne stabilizacje kręgosłupa, sztuczne dyski, odbarczenia szczytowo-potyliczne w zespole Chiari, MVD, operacje padaczki , cieśń nadgarstka, zespół mięśnia pochyłego przedniego, plastyki podstawy czaszki guzy mózgu i podstawy czaszki (w tym guzy kąta mostowo-móżdżkowego, guzy przysadki przez zatokę klinową) , naczyniaki i tętniaki mózgu, naczyniaki rdzenia kręgowego, zespolenia nerwów obwodowych, drenaże komorowe zewnętrzne, zastawki komorowo-otrzewnowe, ropnie mózgu, wgłobienie kości czaszki, plastyki kości czaszki, blokady stawów międzykręgowych i epiduralne, arteriografie i embolizacje wewnątrznaczyniowe wad naczyniowych mózgu

Członkostwa i certyfikaty:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
  • American Red Cross CPR for the Professional Rescuer and Lifeguard Certificate
  • Certyfikat BTLS
  • Członek European Association of Neurosurgical Societies I AOSpine

Liczne prezentacje i  doniesienia zjazdowe oraz publikacje dotyczące problematyki neurochirurgicznej.