Dr n. med. Konrad Pielaciński

Wykształcenie: 

1987- 1993 r. Akademia Medyczna w Łodzi

1993 r. Staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Żyrardowie

1998 r. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

2005 r. Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

2014 r. Otwarcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 r. do marca 2008 r. Asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Żyrardowie. W latach 2002-2003 dodatkowa praca, dyżury lekarskie w karetce wypadkowej w Pogotowiu Ratunkowym Riemer w Żyrardowie.

Od kwietnia 2008 r. specjalista chirurg Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHIT) w Warszawie.

2012 – doktorat na podstawie pracy pt „Ocena porównawcza efektów klinicznych leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z użyciem siatki niewchłanianej i częściowo wchłanianej”. Badanie prospektywne randomizowane.

Od 2013 r Adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej IHIT

Od 2015 r. Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Metabolicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Metabolicznej w IHIT, Warszawa

Od 04 2015 r. konsultacje chirurgiczne Klinika Alfa Sochaczew.

Od 2008 r prywatny gabinet chirurgiczny obecnie działalność zawieszona.

2011- dyżury lekarskie w Oddziale Chirurgicznym szpitala Medicover Warszawa

2012 -konsultacje chirurgiczne w placówce Lux-Med Warszawa

Certyfikaty

Certyfikat, Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii terapeutycznej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wydany przez Pracownię Endoskopii NZOZ ENDOTERAPIA Sp. z o.o. w Warszawie, w dniu 11. 03. 2011 r.

Najważniejsze publikacje naukowe

Sclerotherapy of esophageal varices in severe hemophilia a patient and high titer inhibitor – Case report. Szczepanik A.B, Dąbrowski W.P, Szczepanik A.M, Pielaciński K, Jaśkowiak W. Pol Przegl Chir. 2015, 1;87(9):464-8

 1. Pielaciński, A. Ejduk, T. Wróblewski, A.B. Szczepanik. Laparoscopic cholecystectomy for acalculous cholecystitis in neutropenic patient after chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2014; 9(3): 468-72
 1. Pielaciński, E. Lech-Marańda, K. Warzocha, M. Dedecjus, M. ProchorecSobieszek, AB. Szczepanik. Martwica żołądka u chorej w ciężkiej neutropenii. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014; XXXVII (222): 344-47.

Pielaciński K., Szczepanik A.B., Wróblewski T.: Effect of mesh type, surgeon and selected patients’ characteristics on the treatment of inguinal hernia with the Lichtenstein technique. Randomized trial. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2013; 8(2): 99–106.

 Dąbrowski W. P., Szczepanik A.B., Misiak A., Pielaciński K.:  Radiofrequency ablation in the management of Barrett’s esophagus – preliminary own experience. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2013; 8(2): 107-11.

Pielaciński K.; Wróblewski T.; Szczepanik A.B.; Misiak A.: Randomized clinical trial comparing inguinal hernia repair with Lichtenstein technique using non-absorbable or partially absorbable mesh. Preliminary report. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2011;6(4):190-206.

Pielaciński K., Szczepanik A., Wymysłowski P., Wójtowicz J.: Uwięźnięta przepuklina zachyłka krętniczo-kątniczego dolnego – rzadkie powikłanie nefrektomii.

Wiad. Lek. 2012; 45: 203-205.

Pielaciński K, Wróblewski T, Wójtowicz J. Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Żyrardowie. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. 2007; 2 (6): 66–75.

Wróblewski T, Skalski M, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Żurakowski J, Pielaciński K, Krawczyk M. Postępy w leczeniu chirurgicznym choroby refluksowej. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006;1: 121-124.

Skalski M, Wróblewski T, Nyckowski P, Pielaciński K, Krawczyk M. Laparoskopowe leczenie przepuklin brzusznych sposobem IPOM-doniesienia wstępne. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 2006;2: 47-53.

Wybrane doniesienia zjazdowe

Zastosowanie techniki całkowicie pozaotrzewnowej w leczeniu przepuklin pachwinowych u chorych z wrodzonymi skazami krwotocznymi. Doniesienie wstępne. K. Pielaciński, E. Stefańska-Windyga, W.P. Dąbrowski, M. Dedecjus, A. Misiak, A.B. Szczepanik. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 23 – 26. 09. 2015 Szczecin.  PLAKAT
 Acta Haematologica Polonica, s (2015): 102-103.
Olbrzymi pseudoguz hemofilowy miednicy – leczenie chirurgiczne
 1. Misiak, A.J. Meissner, M. Górska-Kosicka, K. Pielaciński, J. Swornóg, A.B. Szczepanik XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 23 – 26. 09. 2015 Szczecin. PLAKAT
Acta Haematologica Polonica, s (2015): 103-104.
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu operacyjnym chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem. A.B. Szczepanik , A. Misiak, W.P. Dąbrowski, K. Pielaciński, A.M. Szczepanik. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 23 – 26. 09. 2015 Szczecin.  PLAKAT
Acta Haematologica Polonica, s (2015): 101-101
Zastosowanie techniki TEP w leczeniu przepuklin pachwinowych. Doświadczenia własne. K. Pielaciński, T. Wróblewski, M. Kuryłowicz, W. P. Dąbrowski, M. Dedecjusz,  A.B. Szczepanik.  Krakowskie Dni Przepuklinowe 2015-Międzynarodowy Kongres Chirurgii Przepuklin, 11 – 13. 12. 2015, Kraków. PLAKAT.
Minilaparoskopowa cholecystektomia- technika i wyniki wstępne 100 kolejno operowanych chorych – badanie wieloośrodkowe
 1. Wróblewski, M. Malczewski, K. Pielaciński, Ł. Nazarewski, K. Kobryń, M. Dec, B. Ziarkiewicz-Wróblewska, M. Krawczyk. PLAKAT
Pol Przegl Chir 2015; Suplement 1: DOI:10.1515/pjs-2015-0064
Wójtowicz J, Pielaciński K. Przepuklina Amyanda leczona sposobem Lichtensteina. Materiał VII Spotkania Polskiego Klubu Przepuklinowego pt. Defekty powłok brzusznych, przepukliny i ewenteracje. Ostrowiec Świetokrzyski. 2006: 56.
Misiak A., Szczepanik A.B., Bykowska K., Jaśkowiak W., Pielaciński K., Prochorec M., Windyga J., Meissner A.J.: Krwawienie do przewodu pokarmowego u chorych na chorobę von Willebranda. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Wrocław 16-19.09.2009 r.,
Polski Przegląd Chirurgiczny 2009, 81, Supl. 1: 17
Szczepanik A.B., Misiak A., Ratajczak J., Pielaciński K., Meissner A.J.: Skleroterapia w leczeniu krwotoków z żylaków przełyku. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław, 16-19.09.2009 r., Streszczenia, Polski Przegląd Chirurgiczny 2009; 81, Supl.1: 20
Pielaciński K. Wróblewski T., Szczepanik A.B., Misiak A.: Ocena porównawcza efektów klinicznych leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z użyciem siatki niewchłanialnej i częściowo wchłanianej. Badanie prospektywne, randomizowane. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Wrocław 16-19.2009 (plakat i wystąpienie).
Misiak A.;Szczepanik A.; Pielaciński K. SILS i TEP – doświadczenia własne. Konferencja Naukowo-szkoleniowa: II Podlaskie Forum Chirurgii Małoinwazyjnej Białowieża 22-23.10.2010 Referat plenarny.
Misiak A.; Szczepanik A.; Pielaciński K Chirurgia śledziony – zabiegi chirurgiczne metodą SILS doświadczenia własne.
Konferencja Naukowo-szkoleniowa: zaawansowana wideochirurgia SILS operacje bez widocznej blizny Warszawa 20.11.2010  Referat plenarny.
Pielaciński K, Misiak A, Szczepanik AB: Technika TEP bez zastosowania balonu – nowy standard – prezentacja video. XVI Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, VII Konferencja Zaawansowane Operacje Laparoskopowe, Gdańsk 14-15 04 2011.
Misiak A, Szczepanik AB, Pielaciński K: Splenektomia laparoskopowa z jednego cięcia – prezentacja video. XVI Zjazd Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, VII Konferencja Zaawansowane Operacje Laparoskopowe, Gdańsk 14-15 04 2011.
Misiak A., Dąbrowski W.P., Bykowska K., Pielaciński K., Szczepanik A.B. Radiofrequency ablation of Barrett’s esophagus in a patient with type 3 von Willebrand disease. 6th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Warsaw, Poland, 6-8 February, 2013.  [Haemophilia 2013; 19 (Suppl.2): 80.]
Szczepanik A.B., Dąbrowski W.P., Szczepanik A.M., Jaśkowiak W., Pielaciński K., Misiak A.: Sclerotherapy of esophageal varices in severe haemophilia A patient and factor VIII high titre inhibitor. 6th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, Warsaw, Poland, 6-8 February, 2103.  [Haemophilia 2013; 19 (Suppl.2): 73-74.]
 1. Pielaciński, T. Wróblewski, W.P. Dąbrowski, A. Misiak, A.B. Szczepanik. Technika całkowicie pozaotrzewnowa z jednego cięcia w operacjach naprawczych przepuklin pachwinowych – doświadczenia wstępne. XVII Zjazd Sekcji Wideochirurgii TCHP oraz IX Konferencja „Zaawansowane Operacje Laparoskopowe. Toruń, 5-7 06. 2013. – Praca wygłoszona.
W.P. Dąbrowski, A. Misiak, A.B. Szczepanik, K. Pielaciński. Przezodbytowe wycięcie łagodnego guza odbytnicy z użyciem SILS-portu (Covidien) – opis przypadku. XVII Zjazd Sekcji Wideochirurgii TCHP oraz IX Konferencja Zaawansowane Operacje Laparoskopowe. Toruń, 5-7 06. 2013.- Plakat.
 1. Misiak, A.B. Szczepanik, W.P. Dąbrowski, K. Pielaciński. Splenektomia –laparoskopia klasyczna czy SILS (single incision laparoscopic burgery). XVII Zjazd Sekcji Wideochirurgii TCHP oraz IX Konferencja „Zaawansowane Operacje Laparoskopowe. Toruń, 5-7 06. 2013.- Praca wygłoszona.
 1. Pielaciński, T. Wróblewski, A. Misiak, W.P. Dąbrowski, A.B Szczepanik. Wpływ rodzaju siatki i sposobu jej mocowania na częstość nawrotów przepuklin oraz jakość życia chorych operowanych z powodu przepuklin pachwinowych techniką TEP. Doniesienie wstępne. 66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 09. 2013. Plakat. Praca nagodzona I wyróżnieniem. Pol Przegl Chir, Tom 85, Supp. 1/2013, S/57
 1. Misiak, E. Lachert, K. Pielaciński, J. Papis, M. Dedecjus, A.B. Szczepanik. Profilaktyka krwawień po strumektomii z zastosowaniem kleju fibrynowego i żelu płytkowego – doświadczenia własne. 66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 09. 2013- Plakat. Wyróżnienie. Pol Przegl Chir, Tom 85, Supp. 1/2013, S/147.
 1. Gajda, G. Religa, A. Misiak, A.M. Szczepanik, K. Pielaciński, A.B. Szczepanik. Ropień śledziony u pacjenta po implantacji mechanicznego wspomagania komory za pomocą pompy heart ware ® 66 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 18-21 09. 2013- Plakat. Wyróżnienie. Pol Przegl Chir, Tom 85, Supp. 1/2013, S/94.
 1. Pielaciński, A. Ejduk, A. Misiak, W.P. Dąbrowski, S. Gajda, A.B. Szczepanik.Neutropeniczne zapalenie pęcherzyka żółciowego po chemioterapii u chorej z ostrą białaczką limfoblastyczną. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 25-28. 09. 2013. – Plakat
Acta Haematologica Polonica, Volume 44, Supplement 1, July–September 2013, Pages 174-175
A.B. Szczepanik, A. Buczma, W. Dąbrowski, K.M. Luterek, A. Misiak, K. Pielaciński, M. Wielgoś, J. Windyga. Samoistne krwawienia do jamy otrzewnej u chorej z wrodzoną afibrynogenemią. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 25-28. 09. 2013. – Plakat
Acta Haematologica Polonica, Volume 44, Supplement 1, July–September 2013, Page 140
 1. Gajda, A.M. Szczepanik, M. Prochorec-Sobieszek, K. Pielaciński, A.B. Szczepanik. Diffuse hemangioma – rzadki guz naczyniowy śledziony. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań, 25-28. 09. 2013. – Plakat.
Acta Haematologica Polonica, Volume 44, Supplement 1, July–September 2013, Pages 135-136Misiak, A.B. Szczepanik, E. Lachert, K. Pielaciński, W. Dąbrowski, M. Dedecius, J. Antoniewicz-Papis. Zastosowanie autologicznego mrożonego żelu płytkowego i kleju fibrynowego w chirurgii tarczycy – doniesienie wstępne. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 25-28. 09. 2013. – Plakat.
Acta Haematologica Polonica, Volume 44, Supplement 1, July–September 2013, Page 137