Dr n. med. Cyprian Wolski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w USK nr 1 w Łodzi. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.