Dr n. med. Adam Lewszuk

Dr n. med. Adam Lewszuk – specjalista chirurgii naczyniowej.

Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, na stanowisku adiunkta. Prowadzi kursy i wykłady z zakresu specjalizacji z chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Wykonuje pełen zakres operacji patologii tętniczych oraz przewlekłej niewydolności żylnej również z wykorzystaniem lasera operacyjnego. Udziela konsultacji i wykonuje badania USG Doppler z zakresu patologii naczyń.

Jest autorem i współautorem licznych opracowań i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chirurgii naczyniowej i angiologii.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.