Diagnostyka kardiologiczna

Zapraszamy do nowoczesnej poradnia kariologicznej w której oferujemy dostęp do diagnostyki obrazowej serca ( ECHO serca z kolorowym Dopplerem), badań wysiłkowych na bieżni lub cykloergometrze oraz 24 godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego lub EKG metodą Holtera.

Konsultacja kardiologiczna 140 zł
ECHO serca z Dopplerem 140 zł
konsultacja kardiologiczna + ECHO serca 220 zł
Całodobowe badanie ciśnienia lub EKG 130 zł
Próba wysiłkowa 150 zł