CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW BIODROWYCH

Choroba zwyrodnieniowa  stawu biodrowego jest częstym schorzeniem. Początkowym jej objawem jest ból w okolicy stawu, który występuje przy wysiłku i ustępuje  w spoczynku. Czasem początkiem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego może być też ból stawu kolanowego lub ból odcinka lędźwiowego Z czasem ból staje się ciągły, nie ustępuje w spoczynku oraz w nocy,  dochodzi także do zmniejszonej ruchomość w stawie biodrowym szczególnie  w zakresie odwiedzenia i rotacji wewnętrznej.  Pojawiają się trudności z założeniem nogi na nogę, założeniem skarpetki czy butów, ograniczeniu ulega rotacja tułowia i pacjent zaczyna dreptać aby  móc obrócić się. Chory stara się uniknąć bólu poprzez zmianę sposobu chodzenia i zaczyna utykać. Zmiana sposobu chodu prowadzi do przykurczów wielu mięśni, zaników mięśni uda i pośladka oraz może doprowadzić również do skrócenia kończyny.

 

Przyczyny 

Przyczyną choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych jest niszczenie chrząstki stawowej, które prowadzi do zmniejszenia amortyzacji głowy kości udowej  poprzez pokrywającą ją chrząstkę i powoduje powierzchniowe jej ścieranie. W miejscach narażonych na największe tarcie mogą powstać wyrośla kostne. Cały staw objęty jest procesem zapalnym, który dodatkowo odpowiada za dalsze niszczenie jego elementów.

Schorzenie to może przybrać dwie formy:

pierwotną – nie ma ona określonej przyczyny i rozwija się w prawidłowym stawie. Przypuszcza się, że mają tu wpływ uwarunkowanie genetyczne.

wtórną – rozwija się w wyniku zaburzenia rozwojowego jakim jest dysplazja i pojawia się  u młodych   dorosłych/30-40rż/

Czynniki mechaniczne, takie jak nadmierne obciążenie stawu przy otyłości oraz urazy i mikrourazy również przyczyniają się do nadmiernego niszczenia stawów. Zaburzenia hormonalne w okresie menopauzy prowadzą do nadmiernej resorpcji chrząstki, przez co choroba dotyka częściej kobiet po 50 roku życia.

 

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

 

Metodę leczenia dobieramy ze względu na stopień zaawansowania zmian zwyrodnieniowych powstałych w stawie biodrowym.

 

W stadium początkowym stosuje się leczenie przyczynowe aby spowolnić  lub zahamować  proces rozwoju zmian zwyrodnieniowych  poprzez odciążenie stawu biodrowego  na przykład obniżenie masy ciała. Stosowanie rehabilitacji ruchowej jest wskazane, gdy konieczne  jest zwiększenie siły mięśniowej określonych grup mięśniowych. Leczenie objawowe polega na znoszeniu bólu oraz procesu zapalnego.

 

W zaawansowanej fazie choroby, możne być potrzebne leczenie  operacyjne tzw. endoprotezoplastyka, której celem jest zastąpienie zniszczonej panewki i główki stawu protezą  U niektórych pacjentów miejscowe, dostawowe  iniekcje z  komórek macierzystych lub osocza bogatopłytkowego mogą  zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić stan funkcjonalny lecz nigdy nie zastąpią leczenia operacyjnego. Niezależnie od wyboru metody leczenia  zawsze wskazana jest rehabilitacja ruchowa   prowadząca do poprawy funkcjonalnej pacjenta poprzez zwiększenie siły mięśniowej i zwiększenie ruchomości w stawie.

Z jakich zabiegów można skorzystać w naszej placówce w celu poprawy jakości życia  przy tym schorzeniu?

 

W Artkinezis prowadzimy leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych na każdym etapie jej rozwoju. Do głównych metod leczenia zaliczamy:

 

Rehabilitację leczniczą– dzięki zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych uzyskujemy ulgę w dolegliwościach bólowych, ograniczamy zaniki mięśniowe oraz  poprawiamy funkcjonalność ruchu bioder. Zabiegi ruchowe i fizykalne wspomagają odżywienie i ukrwienie elementów stawu oraz mogą zahamować lub spowolnić procesy zwyrodnieniowe.

Do podstawowych zabiegów w leczeniu rehabilitacyjnym zaliczamy:

Kinezyterapię prowadzoną jako ćwiczenia indywidualne, której celem jest  poprawa ruchomość stawu, elastyczności tkanek miękkich stawu, wzmocnienia siły mięśni i zapobieganie ich przykurczom.

Terapia światłem IR (lampa sollux)– uelastycznia mięśnie oraz  zmniejszy ból i sztywność w stawie poprzez pobudzenie ukrwienia i odżywiania stawu i mięśni.

Terapia światłem laserowym (laseroterapia) i pole magnetyczne o niskiej częstotliwości  wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne   oraz wspomagają regenerację tkanek.

Leczenie zimnem (krioterapia miejscowa ciekłym azotem ) – działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprawiając zakres ruchu. Warto zastosować ją przed ćwiczeniami, aby pacjent mógł bezboleśnie i swobodnie wykonywać ćwiczenia ruchowe.

Masaż leczniczy – zapobiega przykurczom i sztywności stawu. Poprawia zakres ruchomości w stawie

Ćwiczenia w odciążeniu bierne lub czynne ( np. UGUL)  poprawiają zakres ruchomości w stawie przy zmniejszeniu jego obciążenia

 

Farmakoterapia miejscowa– podawanie leków przeciwzapalnych lub regenerujących chrząstkę stawową np. steroidy dostawowe, kwas hialuronowy dostawowo

 

Terapia płytkowym czynnikiem osoczowym– nowatorska metoda stanowi przełom w leczeniu i regeneracji uszkodzeń śródstawowych we współczesnej medycynie. Autologiczny (pochodzący od pacjenta) Koncentrat Płytkowy jest specjalnie przygotowanym koncentratem płytek krwi i osocza, który stwarza sprzyjające warunki szybszemu gojeniu i regeneracji chrząstki stawowej oraz innych elementów stawu.
Zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu, które zapoczątkowują kaskadę reakcji prowadzącą do różnicowania  komórek macierzystych w dojrzałe tkanki a tym samym do leczenia chrząstek i pozostałych elementów stawu.

 

mgr fizjoterapii Aleksandra Gałązka

Pracownik Centrum Medycyny i Rehabilitacji Artkinezis