Badania podstawowe i biochemicznie – cennik

nazwa podstawowa badania cena jedn. wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz – badanie ogólne 11 zł 1
OB 7 zł 1
Morfologia krwi (pełna) 11 zł 1
Rozmaz krwi (manualnie) 7 zł 1
PT (INR) 11 zł 1
APTT 11 zł 1
Fibrynogen 20 zł 1
D-dimer, ilościowo 45 zł 1
Glukoza 7 zł 1
Elektrolity 20 zł 1
Sód 10 zł 1
Potas 10 zł 1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 40 zł 1
Cholesterol całkowity 11 zł 1
Cholesterol HDL 11 zł 1
Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia 12 zł 3
Trójglicerydy 15 zł 1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 45 zł 1
ALT 11 zł 1
AST 11 zł 1
Fosfataza zasadowa 11 zł 1
Bilirubina całkowita 11 zł 1
Bilirubina związana 11 zł 1
Bilirubina wolna 22 zł 1
GGTP 12 zł 1
Cholinoesteraza 28 zł 3
Dehydrogenaza mleczanowa 26 zł 1
Lipaza 30 zł 1
Amylaza 12 zł 1
Mocznik 11 zł 1
Kreatynina 11 zł 1
Klirens kreatyniny 22 zł 1
Cystatyna C 55 zł 10
Kwas moczowy 12 zł 1
Białko całkowite 11 zł 1
Albumina 11 zł 1
Proteinogram 40 zł 4
Żelazo 13 zł 1
Ferrytyna 42 zł 1
Wapń całkowity 11 zł 1
Wapń zjonizowany 25 zł 1
Chlorki 14 zł 1
Fosfor nieorganiczny 11 zł 1
Magnez 15 zł 1