Agata Nowak-Wąsowska

mgr fizjoterapii

Ukończyła studia I-go stopnia na kierunku Fizjoterapii w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie.

Studia II-go stopnia ukończyła w 2013 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując tytuł Magistra Fizjoterapii.

W trakcie nauczania odbywała praktyki w wielu placówkach o różnych specjalizacjach m.in. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim na oddziale neurologii oraz ortopedii i traumatologii.

Interesuje się głównie fizykoterapią, dziedziną fizjoterapii, w której wykorzystywane są różnego rodzaju czynniki fizykalne. Drugą dziedziną, która ją interesuje jest neurologia oraz metody rehabilitacji neurologicznej.